De TMA Talentenanalyse werkt met 23 talenten, gegroepeerd binnen 6 ‘dimensies’: Emotionele balans, Motieven, Sociale talenten, Beïnvloedende talenten, Leidinggevende talenten, Organisatorische talenten. Met name op ambitie/uitdaging en organisatorische structuur haal ik met 90% een hoge score (zie grafiek).

 

Andere opvallende talenten – waarvoor ik een score van 75 tot 85% haal – zijn verantwoordelijkheid en leiderschap, doelgerichtheid en consistentie. Uit de analyses blijkt voorts dat competenties als discipline, commercieel vermogen, leervermogen, aandacht voor details, voortgangscontrole mij veel energie geven.

 

Natuurlijk zijn er uit de beide analyses ook aandachtspunten naar voren gekomen: competenties die ik nog nader kan ontwikkelen en uitbouwen. Zo ben ik niet altijd even pragmatisch, empatisch of extravert. Mijn competenties voor een functie als Commercieel Medewerker binnendienst zijn evenwel evident.

 

Wil je meer weten over de TMA-analyses en -uitkomsten, dan geef ik je graag nadere uitleg hierover. Bel me even op 06-50686735 of meld het op het contactformulier, dan maak ik er direct werk van.

 

Insights Discovery Persoonlijk Profiel

Het Insights Discovery Persoonlijk Profiel geeft een globaal, veelomvattend en verhelderend inzicht in mijn werkstijl. Op basis van een omvangrijke vragenlijst is het profiel strak op mij als persoon toegespitst. Het biedt inzicht in aspecten als mijn persoonlijke stijl, omgang met anderen, motivatie en besluitvorming.

 

Vanzelfsprekend laat het Persoonlijk Profiel niet alleen de sterke kanten van mijn werkstijl zien, maar ook kanten die nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo kan ik soms vrij gedecideerd uit de hoek komen en/of té kritisch zijn. Maar juist door óók deze punten te herkennen, kan ik ze ombuigen in positieve richting.

 

In de onderstaande lijstjes noem ik puntsgewijs alvast enkele uitkomsten van het Persoonlijk Profiel. Wil je mogelijk meer achtergrondinformatie hierover, dan ben ik graag bereid je nadere uitleg te verschaffen. Bel me gerust even op 06-50686735 of meld het op het contactformulier, dan maak ik er direct werk van.

 

Mijn fundamentele talenten:

 • Vindingrijk denker en begaafd langetermijnplanner
 • Open en direct
 • Praktisch, alert en spontaan
 • Sterk ego
 • Scherp gevoel voor prioriteiten
 • Enthousiaste leider die voor resultaten gaat
 • Strak georganiseerd
 • Mensen beoordelen op basis van hun resultaten
 • Analytisch en systematisch
 • Goede analyse van situaties


Binnen mijn functioneren als teamlid:

 • Verdedig ik de waarheid en ben ik niet bang ervoor te vechten
 • Ben ik altijd bereid om hulp te verlenen aan collega’s
 • Zal ik een project helemaal afmaken
 • Zorg ik ervoor dat het nooit saai wordt wanneer ik erbij betrokken ben
 • Zal ik de verantwoordelijkheid op me nemen, maar schuld vermijden
 • Zal ik anderen motiveren om meer te bereiken
 • Zal ik bureaucratie omzeilen om het resultaat te versnellen
 • Zorg ik ervoor dat de resultaten op tijd worden behaald
 • Verbind ik me aan realistische doelstellingen
 • Houd ik anderen op koers


Ik word gemotiveerd door:

 • Verandering, variatie en nieuwe projecten
 • De vrijheid om vooruit te kijken
 • Toegang te hebben tot gegevens en verifieerbaar bewijs
 • Carrièremogelijkheden die grenzeloos lijken
 • Geen hinder te hebben van beperkingen en supervisie
 • Mensen en dingen te vormen en te hervormen
 • Niet te horen te krijgen hoe ik iets moet doen
 • Een uitdagend probleem voorgeschoteld te krijgen
 • De leiding te hebben
 • Deelname aan bijeenkomsten of toekomstplanning
OOK VIA WHATSAPP!