Ik kan...

…daadkrachtig opereren en mezelf optimaal ontplooien in een breed veld van (logistieke) commerciële functies. Mijn ambitieniveau ligt hoog en mijn inzet om deze ambitie(s) waar te maken is navenant. Zeker in een stimulerende werkomgeving vind ik de motivatie om steeds weer nieuwe successen te behalen.

 

Voorts ben ik in staat mijn aandacht goed te spreiden over meerdere werkzaamheden en projecten. Sterker nog, ik floreer als er verschillende taken op mijn pad komen die mij de mogelijkheid bieden om te presteren. Ik weet van aanpakken en doorpakken, ben assertief maar zie zéker het belang in van overleg.

 

Is er een keer sprake van tegenslag of weerstand, dan voel ik me niet snel belemmerd in mijn werk en taken. Ik weet wanneer het beter is om door te zetten en wanneer even los te laten. Waar ik een grote persoonlijke drive heb om voor (mijn) belangen op te komen, ben ik tegelijkertijd sterk gericht op het team.

  

Om mijn doelen binnen een organisatie te behalen, weet ik met gezonde overtuigingskracht en positieve communicatie anderen mee te nemen. Waar dat vereist of gewenst is, weet ik ook op subtiele wijze en/of met humor te werk te gaan. Het gaat er mij primair om een ingeslagen pad zo efficiënt mogelijk te volgen.

 

Dankzij mijn zelfkritische houding kan ik mezelf tijdig corrigeren op die momenten dat ik té hard van stapel loop. Met name wanneer ik beslissingen neem, doe ik dat weloverwogen en betrek ik meerdere meningen in het proces. Bij het zoeken naar consensus hecht ik evenwel sterk aan de gestelde regels of doelen.

 

Verantwoordelijkheid ga ik niet uit de weg. In een (informeel) leidinggevende rol binnen een bepaald team of project zullen mijn sterke kanten juist komen bovendrijven. Hoewel ik doorgaans doelgericht handel en stuur, stem ik een te kiezen traject of besluit liefst af met het team. Samen sta je immers altijd sterker.